วิธีการตรวจสอบหมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice ID)

1.เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนดอทสยามของคุณ

2.เลือกเมนู "รายการรอการชำระเงิน" ด้านล่าง

3.หมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณ คือหมายเลข Transaction ID โดยคุณสามารถใช้หมายเลขนี้สำหรับยืนยันการจ่ายเงินได้ทันที


Comments