ประเภทของสมาชิกและการชำระเงิน

ประเภทการชำระเงินแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้

CustomerPayment => รายการชำระเงินค่าสินค้า/บริการของลูกค้าทั่วไป
CustomerAddFund => รายการเติมเงินเข้าสู่บัญชีแบบเติมเงิน (Prepaid Account)

ResellerPayment => รายการชำระเงินค่าสินค้า/บริการของตัวแทนจำหน่าย (Domain Reseller Program)
ResellerAddFund => รายการเติมเงินเข้าสู่บัญชีตัวแทนจำหน่าย (Domain Reseller Program)