วิธีการเข้าสู่ระบบดอทสยาม

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวก ด้วยอีเมล์ของคุณ
กรณีที่คุณเป็นลูกค้าทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://www.dotsiam.com
แต่กรณีที่คุณเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าสู่ระบบได้ีที่ http://www.dotsiam.com/reseller

ข้อมูลทางเทคนิค:

กรณีที่เข้่าสู่ระบบแล้วระบบแสดงข้อความดังนี้

Error Message: Invalid Email/Password, or your User account maybe Inactive or Suspended

As the error suggests, this message is displayed in either of the following events:

  1. The Username [Email Address] that you have typed is inaccurate. You need to ensure that you
  2. The Password that you have entered is not correct. Again this may be because of an error in typing or because you have forgotten the correct Password. In the latter's case, please refer to Recovering a Forgotten Password section below.
     
  3. Your Control Panel access has been disabled by DotSiam.com. Please get in touch with our Technical Support Team at http://www.dotsiam.com/contact.php to resolve this issue.

หากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ผ่านระบบ
กรณีที่คุณเป็นลูกค้าทั่วไป (customer) http://cart.dotsiam.com/login.php?action=showforgotpass
กรณีที่คุณเป็นตัวแทนจำหน่าย (reseller) http://cp2.dotsiam.com/ForgotPassword.jsp?role=reseller&pid=115377

You will soon receive a Temporary Password on your Email Address [Username], that will continue to work for the next 3 days. However, it is strongly advised that you modify your Password as soon as possible, through the Change Password option under the Settings menu within your Control Panel.
Comments