ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Goddady

ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Goddady เพื่อมาใช้บริการดอทสยาม คุณต้องตรวจสอบสถานะโดเมนของคุณก่อนดังนี้

- ปิดบริการ "private registration" ถ้าคุณได้เปิดใช้งานอยู่

- ตรวจสอบสถานะโดเมนที่ต้องการย้ายให้อยู่ในสถานะ ไม่ถูกป้องกัน (Domain Registration Lock)

- ตรวจสอบว่าอีเมล์เจ้าของโดเมนที่ใช้อยู่กับโดเมนของคุณถูกต้องหรือไม่

- คุณต้องทราบ Transfer authorization code ของโดเมนคุณ

การปิดบริการ Private Registration ของ Goddady
Goddady ให้บริการเสริม "private registration" ที่ให้ชื่อเจ้าของโดเมนคือ Goddady แทนที่จะเป็นชื่อของคุณ Goddady จะปฏิเสธการย้ายโดเมนทุกโดเมนภายใต้โดเมนที่จดกับ Goddady ถ้ามีการเปิดใช้งาน "private registration"

คุณสามารถตรวจสอบสถานะโดเมนของคุณได้โดย คลิกที่นี่ หลังจากนั้นใส่โดเมนที่คุณต้องการย้าย
หากบริการ Private Registration ของ Goddady ยังเปิดใช้งานอยู่อีเมล์ของผู้ติดต่อโดเมนคุณจะเป็น "domainsbyproxy.com"
ซึ่งคุณต้องดำเนินการปิดการใช้งานเพื่อดำเนินการย้ายโดเมนของคุณดังนี้

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ Domains by Proxy Web site
 2. เลือกที่ MY ACCOUNT.
 3. เข้าสู่ระบบโดยใช้ customer number และ password ของคุณ (ข้อมูลในส่วนนี้อาจไม่ตรงกับ Goddady customer number ของคุณ)
 4. เลือกที่ My Domains.
 5. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการจากนั้นเลือกกาถูกในช่อง Cancel Your Private Registration ด้านขวามือ
 6. คลิก Continue และดำเนินการต่อตามขั้นตอนเพื่อยกเลิกบริการ

(เมื่อคุณย้ายโดเมนมายังดอทสยามเรียบร้อย ดอทสยามให้บริการ Private Privacy ฟรีสำหรับทุกโดเมนที่จดกับดอทสยาม)

การปลดล็อคโดเมนเพื่อการย้ายออก
โดเมนที่จดกับ Goddady ถ้ามีสถานะถูกล็อคอยู่จะไม่สามารถย้ายมายังดอทสยามได้

 1. ไปยัง www.Goddady.com
 2. เข้าสู่ระบบ Goddady Account Manager โดยใช้ Goddady customer number และ password ของคุณ
 3. คลิกเลือก My Account.
 4. เลือก Manage Domains.
 5. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการ และคลิกบนชื่อโดเมนนั้น
 6. ถ้าโดเมนของคุณถูกล็อคอยู่ หน้านี้จะแสดงคำว่า "Locked: Locked (Change)". เลือกที่ Change.
 7. คลิกเลือกที่ปุ่ม Unlock, จากนั้นกด OK.

ขั้นตอนการปลดล็อคโดเมนอาจใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถทำรายการย้ายโดเมนมายังดอทสยามได้เลยในขั้นตอนนี้
เมื่อผู้ให้บริการโดเมนกลางได้รับคำขอ ปลดล็อคโดเมนแล้ว ขั้นตอนการย้ายโดเมนก็จะเริ่มขึ้น

ตรวจสอบอีเมล์เจ้าของโดเมนให้ถูกต้อง
ดอทสยามจะทำการส่งอีเมล์ยืนยันการย้ายโดเมนไปยัง "administrative contact" ที่ระบุในโดเมนของคุณ
เราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลผู้ติดต่อโดเมน เพื่อความถูกต้องในส่วนนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Goddady ของคุณ (เหมือนขั้นตอนปลดล็อคโดเมน)
 2. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการ และคลิกบนชื่อโดเมนนั้น
 3. มองหาข้อมูลผู้ติดต่อในส่วนของ "Administrative" หลังจากนั้นคลิก (edit).
 4. ตรวจสอบข้อมูลผู้ติดต่อให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากนั้นคลิก OK.

ระวังขั้นตอนในส่วนนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อ "Registrant" โดยเด็ดขาด หรือเลือกในช่อง "Update all contact types with this contact information" ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อ "Administrative"
ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลในส่วนของ registrant, Goddady จะไม่อนุญาติให้ย้ายโดเมนไม่ว่าจะกรณีใดๆในระยะเวลาอีก 60 วัน

วิธีการตรวจสอบ Transfer authorization code
อีกข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการย้ายโดเมนมายังดอทสยามก็คือ "transfer authorization code" ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถหาได้จากหน้าจัดการโดเมนของ Goddady:

 1. เข้าสู่ระบบ Goddady ของคุณ (เหมือนขั้นตอนปลดล็อคโดเมน)
 2. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการ และคลิกบนชื่อโดเมนนั้น
 3. ในหน้านี้คุณจะพบกับ "Authorization Code: Send by Email". คลิก Send by Email.
 4. เมื่อมาถึงหน้าต่างใหม่ให้คลิกเลือก OK เพื่อให้ Goddady "Resend the authorization code e-mail message to the administrative contact for the selected domain".
 5. Goddady จะทำการส่ง "transfer authorization code" ไปยังอีเมล์ของคุณ กรุณาจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เพื่อใช้ในขั้นตอนการย้ายโดเมนมายังดอทสยาม

เมื่อข้อมูลทั้งหมดในส่วนนี้ครบถ้วนแล้วคุณก็สามารถเริ่มย้ายโดเมนมายังดอทสยามได้ทันที คลิกที่นี่เพื่อย้ายโดเมน

Comments