วิธีตั้งค่าโดเมนเพื่อใช้งานกับ Blogger

1. ขั้นแรก login เข้าสู่ดอทสยามที่หน้าแรก www.dotsiam.com

2. เลือก Domains > List all orders

3. ระบบจะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดของคุณ ให้เลือกโดเมนที่ต้องการแก้ไข

4. ในหน้านี้จะแสดงรายงานโดเมนของคุณโดยสรุป ให้เลือกที่ Tab DNS

4. ในหน้านี้ให้เลือก Activate DNS ครับ

5. กรณีที่คุณยังไม่ได้อัพเดท DNS ไปยัง DNS ของดอทสยาม ระบบจะแสดงคำแนะนำให้คุณอัพเดท DNS ให้เลือกที่ Auto-update the nameservers for me ครับ

6. กดที่ Manage DNS แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียด และหน้าควบคุม DNS ของโดเมนคุณ

7. เลือกที่ปุ่ม CNAME Records หลังจากนั้นคลิกที่ Add CNAME Record

8. ในหน้านี้คุณต้องดำเนินการ 2 รอบ คือใส่ค่า Host Name เป็นค่าว่าง 1 ครั้ง และเป็นค่า www อีก 1 ครั้ง โดยทั้งสองครั้งในช่อง Value จะใส่เป็น ghs.google.com
 
 

9. เมื่อคุณเพิ่ม record เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าใน blogger เพื่อชี้โดเมนมายังดอทสยามได้ทันที โดยทั้งนี้ระบบจะใช้เวลาในการอัพเดท  DNS ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมงครับ


Comments