อยากค้นหา Customer ID สำหรับ move service ทำอย่างไร

1. เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

2. เลือก การตั้งค่าบริการ (Settings) -> Primary Profile

3. ในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดส่วนตัวของคุณ (รวมถึง customer id ด้วย)


Comments