อะไรคือโดเมน CentralNIC

DotSiam.com offers Third level .COM/.NET (CentralNIC) domain names under the following extensions:
 
 • .EU.COM
   
 • .GB.COM
   
 • .AE.ORG 
   
 • .KR.COM 
   
 • .US.COM
   
 • .QC.COM
   
 • .DE.COM
   
 • .GB.NET
   
 • .NO.COM
   
 • .HU.COM
   

 

 • .JPN.COM
   
 • .UY.COM
   
 • .ZA.COM
   
 • .BR.COM
   
 • .CN.COM
   
 • .SA.COM
   
 • .SE.COM
   
 • .SE.NET
   
 • .UK.COM
   
 • .UK.NET
   
 • .RU.COM

These extensions are classified into two Groups based on their Pricing:

CentralNIC Premium
 

 • .DE.COM
   
 • .GB.NET
   
 • .NO.COM
   
 • .HU.COM
   
 • .JPN.COM
   
 • .UY.COM
   
 • .ZA.COM
   

 

 • .BR.COM
   
 • .CN.COM
   
 • .SA.COM
   
 • .SE.COM
   
 • .SE.NET
   
 • .UK.COM
   
 • .UK.NET
   
 • .RU.COM

CentralNIC Standard
 

 • .EU.COM
   
 • .GB.COM
   
 • .AE.ORG
 • .KR.COM
   
 • .US.COM
   
 • .QC.COM

Premium domain names are relatively costlier than Standard domain names.

Comments