ภาพรวมของ Extension โดเมนเนม

การจดทะเบียน

Extension
ระยะเวลา
(ปี)
Money Back Grace Period (วัน)? ประเทศ/เงื่อนไขการจดทะเบียน
ความยาว
โดเมนเนม
จำนวน
Name Server
ที่ต้องการ
?
60 Day Transfer Lock
.COM 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 1 - 13
.NET 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 1 - 13
.ORG 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.INFO 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.BIZ 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.MOBI 1 - 10 4 Associated website should be WAP enabled 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.NAME 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
CentralNic 1 - 10 0 Not Applicable 3 - 64 ตัวอักษร 1 - 13 -
.ASIA 1 - 10 4 CED Contact? to be based in DotAsia community 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.TEL 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 5
.IN 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.MN 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.BZ 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.CC 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 1 - 13
.TV 1 - 10 4 Not Applicable 3 - 63 ตัวอักษร 1 - 13
.EU 1 - 5 0 Registrant needs to be from EU? 2 - 63 ตัวอักษร 1 - 9 -
.UK 2 ปีเท่านั้น 0 Not Applicable 6 - 64 ตัวอักษร สำหรับ .co.uk/.me.uk (รวม extension ด้วย)

7 - 64 ตัวอักษร สำหรับ .org.uk (รวม extension ด้วย)

1 - 10 -
.US 1 - 10 4 Nexus Compliance? 3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13
.WS 1 - 10 0 Not Applicable 4 - 63 ตัวอักษร 1 - 13
.ME 1 - 10 1 Registrant for Third level .ME domain name needs
to be a Montenegrin individual/entity.
3 - 63 ตัวอักษร 2 - 13

 

การต่ออายุโดเมน (Renewal)

Extension ระยะเวลา (ปี)?
การต่ออายุ
อัตโนมัติ?
ระยะเวลาที่สามารถต่ออายุ (วัน) คำแนะนำ
.COM 1 - 10 40 Not Applicable
.NET 1 - 10 40 Not Applicable
.ORG 1 - 10 40 Not Applicable
.INFO 1 - 10 15 Not Applicable
.BIZ 1 - 10 - 40 Not Applicable
.MOBI 1 - 10 40 Not Applicable
.NAME 1 - 10 40 Not Applicable
CentralNic 1 - 10 - 5 Not Applicable
.ASIA 1 - 10 40 Not Applicable
.TEL 1 - 10 40 Not Applicable
.IN 1 - 10 40 Not Applicable
.MN 1 - 10 40 Not Applicable
.BZ 1 - 10 40 Not Applicable
.CC 1 - 10 40 Not Applicable
.TV 1 - 10 40 Not Applicable
.EU 1 - 5

-

0 Not Applicable
.UK Only 2 - 97

Domain name can be Renewed anytime from 6 months before its Expiry, upto 97 days after its Expiry.

.US 1 - 10 - 40 Not Applicable
.WS 1 - 10 - 0

Renewal before expiry is highly recommended.

.ME 1 - 10 40 Not Applicable

 

การย้ายโดเมน (Transfer)

Extension Registration Term extended by (Years) Domain Secret/Auth Code? คำแนะนำ 60 Day Transfer Lock
.COM 1 1 - 32 ตัวอักษร Not Applicable
.NET 1 1 - 32 ตัวอักษร Not Applicable
.ORG 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.INFO 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.BIZ 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.MOBI 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.NAME 1 1 - 32 ตัวอักษร Not Applicable
CentralNic 1 6 - 48 ตัวอักษร Not Applicable
.ASIA 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.TEL 1 1 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.IN 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.MN 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.BZ 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.CC 1 1 - 32 ตัวอักษร Not Applicable
.TV 1 1 - 32 ตัวอักษร Not Applicable
.EU 1 Not Applicable Expiry date is extended by one year from the date of Transfer and not from the old Expiry date. -
.UK 0 Not Applicable Transfer does not include one year Renewal. -
.US 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable
.WS 1 Not Applicable Not Applicable
.ME 1 6 - 16 ตัวอักษร Not Applicable

 

การกู้คืนโดเมน (Restoration)

Extension รองรับการกู้คืน? ช่วงเวลา (วัน)
.COM 30
.NET 30
.ORG 30
.INFO 30
.BIZ 30
.MOBI 30
.NAME - NA
CentralNic 45
.ASIA 30
.TEL 30
.IN 30
.MN 30
.BZ 30
.CC 30
.TV 30
.EU 40
.UK - NA
.US 30
.WS - NA
.ME 30

 

การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other Operations)

Extension Child Name Servers? Locking? Suspension? Contact details modification? Move Operation? บริการ Private Registration?
.COM Unlimited No Restriction
.NET Unlimited No Restriction
.ORG Unlimited No Restriction
.INFO Unlimited No Restriction
.BIZ Unlimited No Restriction
.MOBI Unlimited No Restriction
.NAME Unlimited Registrant details cannot be modified during the Add Grace Period.
CentralNic Unlimited No Restriction
.ASIA Unlimited No Restriction - -
.TEL Not Allowed No Restriction - -
.IN Unlimited No Restriction -
.MN Unlimited No Restriction
.BZ Unlimited No Restriction
.CC Unlimited No Restriction
.TV Unlimited No Restriction
.EU 1 - 9 - - Registrant Name/Company modification? is a billable action.

Registration Term? is extended by one year from the date of Trade.

- -
.UK 1 - 10 - - Registrant Name/Company modification? is a billable action. - -
.US Unlimited No Restriction -
.WS Unlimited No Restriction
.ME Unlimited No Restriction
Comments