วิธีการต่ออายุโดเมน

คุณสามารถต่ออายุโดเมนที่จดกับดอทสยามด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน เลือกที่ เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

2. เลือก Domain -> Domain Registration -> Renewal Management

3. ส่จำนวนวันที่ต้องการต่ออายุในช่อง Expiring in next ... days สูงสุดไม่เกิน 3285 วัน

4. ระบบจะแสดงโดเมนที่หมดอายุในช่วงวันที่ระบุ เลือก โดเมนที่ต้องการต่ออายุในช่องหน้าสุด

5. คลิกที่ Renew Selected Orders ระบบจะแสดงรายการที่คุณเลือก

6. กำหนดจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุในช่อง Select Renewal Duration จากนั้นเลือก Continue

7. ระบบจะประมวลรายการที่คุณทำ โดยคุณสามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในหน้านี้

8. กรณีที่คุณต้องการจ่ายผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกจ่ายได้ทันที่ในส่วนของ Payment Gateway ระบบจะทำการต่ออายุให้ทันทีที่คุณทำรายการชำระเงินเรียบร้อย

Comments