วิธีตั้งค่าบริการ Privacy Protection

บริการ Privacy Protection คือบริการป้องกันข้อมูลเจ้าของโดเมนจากการ Whois (ค้นหาเจ้าของโดเมน)
กรณีที่มีการเปิดใช้งานบริการในส่วนนี้ ข้อมูลเจ้าของโดเมนจะไม่ปรากฎใน Public Whois

1. เข้าระบบจัดการโดเมน

2. กดที่บริการ Privacy Protection

3.ตรวจดูว่า สถานะเป็น Enable (เปิดใช้งาน) หรือ Disable (ยังไม่เปิดใช้งาน) ในตัวอย่างระบบยังไม่ได้เปิดบริการในส่วนนี้ ให้กด Enable เพื่อเปิดบริการครับ

Comments