วิธีการโยกย้ายบัญชีรายการบริการ (move service)

กรณีที่โดเมนของคุณจดโดเมนในกลุ่ม Directi (Public Domain Registry) คุณจะไม่สามารถดำเนินการย้ายโดเมนได้ตามปกติ
นั่นหมายความว่า กรณีที่ต้องการโยกย้ายโดเมน หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ คุณต้องดำเนินการ move service

ซึ่งการ move service ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเปลี่ยนบัญชีผู้ถือครองโดเมนเท่านั้น
ขั้นตอนการโยกย้ายบัญชีรายการบริการมีัดังนี้

1. เข้าสู่ระบบหน้าจัดการโดเมน และเข้าหน้าจัดการโดเมนที่คุณต้องการโยกย้ายบัญชีรายการบริการ (move service)

2. กดเมนูโยกย้ายบัญชีบริการ (move service)


3. ระบุข้อมูลบัญชีปลายทางซึ่งได้แก่ Customer Id (วิธีตรวจสอบ) และ Customer Username (อีเมล์ที่คุณใช้งานในบัญชีสมาชิกของคุณ) และกาถูกในช่อง กรณีที่ต้องการเปลี่ยนข้่อมูลเจ้าของโดเมนเปลี่ยนไปตามบัญชีปลายทาง


4. ยืนยันการย้ายโดเมน ทั้งนี้คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันเมื่อรายการเรียบร้อยแล้ว
Comments