วิธีการเปลี่ยน Name Server

1. เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการโดเมน

2. เลือก Domains > List all orders

3. ระบบจะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดของคุณ ให้เลือกโดเมนที่ต้องการแก้ไข

3. ในหน้านี้จะแสดงรายงานโดเมนของคุณโดยสรุป ให้เลือกที่ Name Servers

3. ใส่ค่าที่ต้องการในช่องด้านล่าง โดยลบค่าเก่าออกก่อน

4. รอการอัพเดท DNS ในเครื่องของคุณ ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมงครับ

Comments