การเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง

คุณสามารถเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้งได้ 2 วิธี ได้แก่
- ผ่านระบบจัดการของดอทสยาม
- ผ่านโดเมนเนมของคุณ

การเข้าสู่ระบบผ่านระบบจัดการของดอทสยาม
1. Login เข้าสู่ระบบดอทสยาม
2. เลือก สินค้าและบริการทั้งหมด
3. กดเลือกที่โดเมนที่ต้องการ
4. เลือกที่ Tab Hosting
5. กดลิงก์ Manage Web Hosting
6. คลิกที่ปุ่ม Manage Web Hosting เพื่อเข้าสู่ระบบ cPanel

การเข้าสู่ระบบผ่านโดเมนเนมของคุณ
คุณสามารถเข้าจัดการผ่านโดเมนของคุณได้โดยตรงผ่าน http://โดเมนของคุณ/cpanel
เช่น http://yourdomain.com/cpanel
Comments